boeken: nederlands-antiek (71 items)

,-; Freeman-Archer Subjectieve Refractie Unit 1950€5.00
boeken
nederlands
antiek
,-
Freeman-Archer Subjectieve Refractie Unit
ca 1950, 1e dxr
Importeur A.Kurz, Amsterdam
4 blz, 4 afb zw.w
Gwbruiksaanwijzing en prijslijst
Arlt, F; De zorg voor de ogen en de keuze van de brillen 1867€150.00
boeken
nederlands
antiek

Arlt, F; vert. F.J. van Leent
De zorg voor de ogen en de keuze van de brillen
1867, 3e druk
Kemink en zoon, Utrecht
206, 2 zw/w
populair wetenschappelijk boek, naschrift van Dr Snellen
ref: werk van Arlt: Sutcliffe blz. 6 nr. 1327, Morton nrs. 5865, 5912, Waller nrs. 466, 467
Binsbergen, Mr. J van, Opticiens Agenda€15.00
boeken
nederlands
antiek
Binsbergen, Mr. J van
Opticiens Agenda
1947, 196 blz
1e druk, Vakgroep Opticiens Amsterdam
Naslagwerkje
Blok, J.: Het menschelijk oog, bouw, verrichting en verzorging ' vóór 1948€15.00
boeken
nederlands
antiek

Blok, J,
Het menschelijk oog, bouw, verrichting en verzorging
Kluwer, Deventer
40 blz, 1 afb.
Bolle, B.: Barometers 1978€5.00
boeken
nederlands
antiek
Bolle, B.
Barometers
1978. 1e dr
Unieboek, Bussum
240 blz, 130 afb
Caesemaeker, F.A. de: Aanmerkingen over de brillen en derzelfde gebruik 1841€35.00
boeken
nederlands
antiek

Caesemaeker, F.A. de
Aanmerkingen over de brillen en derzelfde gebruik
1841 1e dr
via de schrijver Gent
30 blz
Carter, R.B.: Het behoud der oogen 1883€50.00
boeken
nederlands
antiek

Carter, R.B.        vertaling A.Pelt
Het behoud der oogen
1883, 1e dr
P.Oout, Koog ad Zaan
324 blz, div afb
Chelius, M,: Leerboek der Heilkunde, deel V. Leerboek der oogziekten 1836€99.50
boeken
nederlands
antiek
Leerboek der Heilkunde, deel V. Leerboek der oogziekten
1836 2e dr
Chelius, M, vertaling G.J.Pool
C.G. Sulpke Amsterdam
531 blz, 2 afb zw/w
zie ook A0939
Chelius, M.J.: Handboek der oogheelkunde, deel I, II en III 1844-1847€125.00
boeken
nederlands
antiek

Chelius, M.J.
Handboek der oogheelkunde, deel I, II en III en IV
1844-1847, 1e dr
G.T.N. Springer, Leeuwarden]
389 blz (A), 240 blz (B), 563 blz (C), div afb
met 0743  531 blz
Contactcommissie Opticiens: officieel orgaan 1940€1.50
boeken
nederlands
antiek
Contactcommissie Opticiens
Officieel orgaan
dec. 1940
Statuten en hhr van deze, eerste, optiekgroep
Cramer, A.: Het accomodatievermogen der ogen 1853€75.00
boeken
nederlands
antiek

Cramer, A.
Het accomodatievermogen der ogen
1853, 1e dr
Erven Loosjes, Haarlem
147 bl., 20 afb.
Donders, F.C./Engelman, Th.W.: Onderzoekingen gedaan in het psysiologisch laboratorum der Utrechtse Hoge School 1877€15.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C./Engelman, Th.W.
Onderzoekingen gedaan in het psysiologisch laboratorum der Utrechtse Hoge School
1877, 1e (?) dr
W.F. Dannenfelser Utrecht
95 en 26 blz, 0 en 2 afb
Donders, F.C.: Ametropie en hare gevolgen, ter herinnering aan het vijftigjarige jubileum van den hoogl. B.F. Suerman 1860€50.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Ametropie en hare gevolgen, ter herinnering aan het vijftigjarige jubileum van den hoogl. B.F. Suerman
1860, 1e dr
C en C.G. van der Post  Utrecht Amsterdam
133 blz, 11 afb zw/w 3 pl
Donders, F.C.: Astigmatisme en cylindrische glazen 1862€100.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Astigmatisme en cylindrische glazen
1862, 1e dr
Van der Post, Utrecht, Amsterdam
136 blz
BOA 1594
Donders, F.C.: De corresponderende netvlies meridianen en de symmetrische rolbewegingen€15.00
boeken
nederlands
antiek
Donders, F.C.
De corresponderende netvlies meridianen en de symmetrische rolbewegingen
1870, overdruk
??
34 blz, 2  afb zw/w 1 plaat
Donders, F.C.: De stereoscopische combinatie na operatie van het scheelzien, een argument tegen de empirische theorie midd 19e eeuw€1.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
De stereoscopische combinatie na operatie van het scheelzien, een argument tegen de empirische theorie
1e dr overdruk
2 blz
Donders, F.C.: Het zien bij verschil in refractie der beide oogen 1865€15.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Het zien bij verschil in refractie der beide oogen
1865, 1e dr
V.D. Pogt, Amsterdam
17 blz
Donders, F.C.: Practische opmerkingen over den invloed van hulplenzen op de gezichtsscherpte 1870€2.50
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Practische opmerkingen over den invloed van hulplenzen op de gezichtsscherpte
ca 1870 overdruk
18 blz
Donders, F.C.; Het tienjarig bestaan van het Nederlandsch gasthuis voor ooglijders 1869€10.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Het tienjarig bestaan van het Nederlandsch gasthuis voor ooglijders
1869, 1e dr
P.W. v.d. Weijer Utrecht
173 blz, 2 afb,
Donders, F.C.; Jaarlijks (6e) verslag van het Nederlandsch gasthuis voor ooglijders 1865€15.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Jaarlijks (6e) verslag van het Nederlandsch gasthuis voor ooglijders
1865, 1e druk
P.W. v.d. Weijer, Utrecht
243 blz. 3 afb
Donders, F.C.; Jaarlijks verslag (19e) Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders 1878€15.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C.
Jaarlijks verslag (19e) Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders
1878 1e druk
P.v.d Weijer, Utrecht
88 blz
Donders, F.C.; Jaarlijks verslag (4e) Nederlands Gasthuis voor Ooglijders 1863€15.00
boeken
nederlands
antiek
Donders, F.C.
Jaarlijks verslag (4e) Nederlands Gasthuis voor Ooglijders
1863, 1e dr
Van der Weyer, Utrecht
XX/200 blz, 2 afb
met handschrift
Donders, F.C.; Jaarlijks verslag (8e) Nederlandsch gasthuis voor ooglijders 1867€25.00
boeken
nederlands
antiek

Donders, F.C
Jaarlijks verslag (8e) Nederlandsch gasthuis voor ooglijders
1867, 1e druk
P.W. v.d. Weyer, Utrecht
22 blz
Donders, Heynsius, Snellen e.a.: Onderzoekingen gedaan in het physiologsich laboratotium der Utrechtse hooge school 1855€75.00
boeken
nederlands
antiek

D
Donders, Heynsius, Snellen e.a.
Onderzoekingen gedaan in het physiologsich laboratotium der Utrechtse hooge school
1885
?
302 blz, div afb
<span style="text-decoration: underline;">met handtekening van Donders</span>
ENOT: ENOT-klanken 1950-1951€5.00
boeken
nederlands
antiek
ENOT
ENOT-klanken
1950-1951
ENOT Amsterdam
3 prijslijsten (1950, 1952)
Friederichs; Igard, onbreekbare brillenglazen 1959€5.00
boeken
nederlands
antiek
.'
Igard, onbreekbare brillenglazen
1959, 1e dr
J. Friederichs, Amsterdam
10 blz
Gegevwns over deze (eerste) plastic glazen
Funke, O.: Leerboek der physiologie 1858€35.00
boeken
nederlands
antiek

Funke, O. Vertaling T.Egeling, T. Noever de Brauw
Leerboek der physiologie
1858  4e
H.C.A. Campagne, Tiel
XVII/1328 blz,, div
Boa in Duits
GBWO: GBWO mededelingen 1940€1.00
boeken
nederlands
antiek
..
GBWO mededelingen
maart 1940
Gen Bevord Wetens Optiek, Haarlem
1e dr,
jaarverslag
GBWO: Huishoudelijke reglement GBWO 1924€1.00
boeken
nederlands
antiek
.
Huishoudelijke reglement GBWO
1924
Genootschap tot Bevordering van de optiek
den Haag
10 blz
Halbertsma, K.T.A.: Georg Bartisch (1535-1607) en zijn werk 1937€10.00
boeken
nederlands
antiek

Halbertsma, K.T.A.
Georg Bartisch (1535-1607) en zijn werk
1937
Waltman, Delft
17 blz, 7 afb zw/w
Halbertsma, S.J.: De operatie van het scheelzien ca 1870€15.00
boeken
nederlands
antiek

Halbertsma, S.J.
De operatie van het scheelzien
ca 1870
33 blz
Helholtz, H.: Ons zien, eene wetenschappelijke volksvoordracht 1855€10.00
boeken
nederlands
antiek

Helholtz, H. vertaling J.W. Schubaert
Ons zien, eene wetenschappelijke volksvoordracht
1855, ? dr
Kemink, Utrecht
44 blz
Hess, J.A.: Beknopte verhandeling over de eigenschappen, gebreken, het nuttig gebruik en misbruik der brillen 1832€55.00
boeken
nederlands
antiek

Hess, J.A.
Beknopte verhandeling over de eigenschappen, gebreken, het nuttig gebruik en misbruik der brillen
1832, 2e dr
Erven J.C. Altoffer Middelburg
40 blz, 1 pl
Hess, J.A.: Mechanische oogheelkunde 1849€95.00
boeken
nederlands
antiek

Hess, J.A.
Mechanische oogheelkunde
1849, 1e
gebr. Diederichs Amsterdam
48 blz
Hess. J.A.: Theoretisch en praktisch handboek der mechanische oogheelkunde 1842€95.00
boeken
nederlands
antiek

Hess. J.A.
Theoretisch en praktisch handboek der mechanische oogheelkunde
1842 1e dr
P de Looze Zierikzee
273 blz, 3 pla
Het leerlingwezen voor opticiens 1980€1.00
boeken
nederlands
antiek
Het leerlingwezen voor opticiens
1980
Heynen, J.; Raadgevingen voor minkundigen 1974 (facs)€5.00
boeken
nederlands
antiek
Heynen, J.
Raadgevingen voor minkundigen tot conservatie van het gesigt en over het gebruik en  misbruik van brillen
1974 facsimilie
Interbook International, Schiedam
Hoeve, J. van der; Gezichtsscherpte en refractie van militairen in verband met het dragen van brillen 1912€1.00
boeken
nederlands
antiek
Hoeve, J. van der
Gezichtsscherpte en refractie van militairen in verband met het dragen van brillen
1912 overdruk
27 blz
Kagenaar: Astigmometer 1911€50.00
boeken
nederlands
antiek

Kagenaar
Astigmometer
1911, 1e dr
Kagenaar Utrecht
28 blz
Aanbeveling Dr Snellen, lijst met gebruikers
Kagenaar: Astigmometer eind 19e e.€15.00
boeken
nederlands
antiek

Kagenaar
Astigmometer
eind 19e eeuw, 1e dr
Kagenaar, Utrecht
8 blz, 2 afb
Kremer, J.L.A.: De genezing der oogziekten 1842€55.00
boeken
nederlands
antiek

Kremer, J.L.A.
De genezing der oogziekten
1841, 1e dr
J.M. van 't Haaff, 's Gravenhage
68 blz
Liebreich, R: Handleiding tot het onderzoek van het oog met den oogspiegel 1859€45.00
boeken
nederlands
antiek

Liebreich, R.
Handleiding tot het onderzoek van het oog met den oogspiegel
vertaling: A.F. Bauduin
1859, 1e druk
B. Dekema  Utrecht
129 blz, 14 afb op 1 plaat
Marsman, J. & Hellema, P.: Honderdvijfentwintig jaar Becker, van instrumentmaker tot opticiens-audiciensbedrijf 1990€5.00
boeken
nederlands
antiek
Marsman, J. &amp; Hellema, P.
Honderdvijfentwintig jaar Becker, van instrumentmaker tot opticiens-audiciensbedrijf
1990, 1e dr
Kemper Groningne
120 bl
afb
Masselman, G.J., : Subjectieve refractie volgens de nevelmethode, met aanhangsel 1980€5.00
boeken
nederlands
antiek

Masselman, G.J.,
Subjectieve refractie volgens de nevelmethode, met aanhangsel
1949, 1e afb.
overdruk????
82 blz, 39 afb zw/w
32 blz, 40 afb. zw/w
Mensert, W.: Nog iets over de brillen tot bewaring des gezichts, benevens nadere aanwijzingen bij de keuze, enz. enz 1846€125.00
boeken
nederlands
antiek

Mensert, W.
Nog iets over de brillen tot bewaring des gezichts, benevens nadere aanwijzingen bij de keuze, enz. enz
1846, 1e dr
R. Stemvers, Amsterdam
96 blz
Mensert, W.; Verhandeling aangaande de uitvinding, het gebruik en het misbruik van brillen 1831€150.00
boeken
nederlands
antiek

Mensert, W;
Verhandeling aangaande de uitvinding, het gebruik en het misbruik van brillen
1831, 1e dr
G. Potielje, Amsterdam
XVI/200 blz
Middelburg, H.A.: De zitplaats van het astigmatisme 1863€35.00
boeken
nederlands
antiek

Middelburg, H.A.
De zitplaats van het astigmatisme
P.W. van de Weyer  Utrecht
1863, 1e dr
45 blz, div afb
proefschrift
Müller/Rudolph; Het zien 1969€10.00
boeken
nederlands
antiek
Het zien
Müller/Rudolph
1969
Time/Life
192 blz
Museum Boerhave: Oog in oog 1992€10.00
boeken
nederlands
antiek
..
Oog in oog
1992, 1e dr
Museum Boerhave Leiden
32 b lz.
Musschenbroek, P.: Beginsels der natuurkunde, beschreeven ten dienste der landgenooten (plus beschrijving luchtpompen) 1789€550.00
boeken
nederlands
antiek

Musschenbroek, P.
Beginsels der natuurkunde, beschreeven ten dienste der landgenooten (plus beschrijving luchtpompen)
1789, 2e dr
Samuel Luchtmans Leiden
900/62 blz, div afb (uitklap)
band is beschadigd
Oculus: Pasbril ca1950€10.00
boeken
nederlands
antiek
Oculus
Pasbril  ca1950
ca 1950
Oculus
folder in het Spaans
Officieel orgaan van de contactlenscommissie, omvattende alle opticiensorganisaties in Nederland 1940€5.00
boeken
nederlands
antiek
-.;
Officieel orgaan van de contactlenscommissie, omvattende alle opticiensorganisaties in Nederland
1940, 1e
Utrecht
35 blz
Piekema, J. : Over gezichtsscherpte bij verschil van verlichting ca 1900€35.00
boeken
nederlands
antiek
Piekema, J.
Over gezichtsscherpte bij verschil van verlichting
1900, 1e dr proefschrift
G.J. Thieme, Arnhem
72 blz
Rathlau, J.P.; Verhandelingen over ziektes der oogen 1790€200.00
boeken
nederlands
antiek

Rathlau, J.P.
Verhandelingen over ziektes der oogen
1790 1e dr
VII/54 blz, 1 af kl
Rathlauw, J.P.: Verhandeling over de cataracta, samen met voorreden over 't samenspel van 't oog 1752€350.00
boeken
nederlands
antiek

Rathlauw, J.P.
Verhandeling over de cataracta, samen met voorreden over 't samenspel van 't oog
1752, 1e dr
Gerrit de Groot, Amsterdam
46 blz/52 blz  1 afb
Rossi, F.: Brillen, van leesglas tot modeartikel 1991€15..00
boeken
nederlands
antiek
Rossi, F. vertaling Gunther Ameling
Brillen, van leesglas tot modeartikel
1991, 1e dr
Schuyt &amp; Co, Haarlem
176 blz, 128 af
Smitt, J.H./Masselman. G.J.; Opticiens agenda 1947€5.00
boeken
nederlands
antiek

smitt, j.h./masselman. g.j.
opticiens agenda
1947, 1e dr
vakgroep opticiens, amsterdam
198 bz, div afbd
Snellen, A.: Bijdrage tot de geschiedenis der oogziekte, heersende in Rijksgestichten en ommestreken 1865€35.00
boeken
nederlands
antiek

Snellen, A.
Bijdrage tot de geschiedenis der oogziekte, heersende in Rijksgestichten en ommestreken
1865, 1e druk
J. Greven, Utrecht
100 blz
Snellen, H.: De oogheeldkundige verpleging in Nederland, gedurende de laatste 50 jaren 1899€9.00
boeken
nederlands
antiek

Snellen, H.
De oogheeldkundige verpleging in  Nederland, gedurende de laatste 50 jaren
juli 1899, oveerdruk
14 blz, 3 afb zw/w, 1 plaat
Snellen, H.: Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek1898€45.00
boeken
nederlands
antiek

Snellen, H.
Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek
1898, 1e dr
J.B. Wolters, Groningen
109 blz, 68 afb zw/w
Snellen, H.: Over den aard en den omvang der nieuwe oogheelkunde 1892€10.00
boeken
nederlands
antiek

Snellen, H.
Over den aard en den omvang der nieuwe oogheelkunde
1892, 1e dr
van Druten, Utrecht
32 blz
Snellen, H.: Over het waarnemen van licht en kleuren 1899€5.00
boeken
nederlands
antiek

Snellen, H.
Over het waarnemen van licht en kleuren
1899, rede
J. van Druten, Utrecht
28 blz
Snellen, H.; Optotypen 1896/1902€70.00
boeken
nederlands
duits
antiek

Snellen, H.
Optotypen
1896/1902 5e dr
P.W.vd Weyer, Utrecht
7/8 blz
Duitse en Nederlandse tekst
ref: Morton (5890), Waller (9033) BOA (2393), in verschillenden talen
SNVO: Erecode (meester)opticien 1951€5.00
boeken
nederlands
antiek
SNVO
Erecode (meester)opticien
1951
SNVO Leiden
Erecode ondertekend door P.W.Kortland, J.J.K. vd Ham
Spaander, J.: Opticien's handleiding voor het T.O.G. diploma examen 1924€25.00
boeken
nederlands
antiek

Spaander, J.
Opticien's handleiding voor het T.O.G. diploma examen
1924, 1e dr
S.W. Melchior Amersfoort
130 blz
Stamm prijslijst: G. Stamm & co, Prijscourant ca 1900???€35.00
boeken
nederlands
antiek
.
..
G. Stamm &amp; co, Prijscourant
ca 1900
G. Stamm &amp; Co, 's Gravenhage
55 blz, 81 afb zw/w
Straub, M.: Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek, Dl I, Voordrachten over oogheelkunde, dl II 1898/1901€15.00
boeken
nederlands
antiek
Straub, M.:
Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek, Dl I, Voordrachten over oogheelkunde, dl II
1898, 1901, 1e dr
van Doesburg, Leiden
dl I: 290 blz/XI, 346 afb zw/w, dl II, 120 blz, 38 afb zw/w
Straub, M.; Voordrachten over oogheelkundige therapie 1901€25.00
boeken
nederlands
antiek

Straub, M.
Voordrachten over oogheelkundige therapie
1901  1e druk
van Doesburg, Leiden
346 blz, 39 afb
Thorig, L.: Al uw vragen over oogverzorging 1990€5.00
boeken
nederlands
antiek
Thorig, L.
Al uw vragen over oogverzorging
1990 1e dr
Het spectrum Utrecht
175 blz
TOG: Schriftelijke cursus, opleidende voor het opticiensdiploma examen van het TOG ca 1925€10.00
boeken
nederlands
antiek

..
Schriftelijke cursus, opleidende voor het opticiensdiploma examen van het TOG
ca 1925, 1e dr
Techn.Optisch Genootschap, Amserfoort
39 blz
vakgroep opticiens: Oculus 1942/10€2.50
boeken
nederlands
antiek
vakgroep opticiens
Oculus 1942/10
Vakgroep Opticiens, Amsterda,m
Oculus in oorlogstijd